Upprop för regional satsning på kultur i skolan

Posted on by bungk

Hej! Nu startar vi i Bungk en kampanj och namninsamling för att uppmärksamma behovet av regional samordning av Skapande skola.

Vi vill uppmärksamma Region Västerbotten på behovet av en tjänst och en digital plattform för regional samordning av Skapande skola-aktiviteter. Satsningen blir till stöd för kommuner, skolor samt konst- och kulturutövare, för att öka andelen statliga skapande skola-projektmedel till länet och därmed tillgången till konst- och kulturaktivitet för skolbarn över hela länet.

En förbättrad samordning på detta område har stor förutsättning att generera väsentlig ökning av resurser till länets skolbarn så vi inom BUNGK går nu till kampanj:

– installera en regional samordningstjänst samt digital plattform nu!

Vi vill

För detta behöver Region Västerbotten tillsätta en regional samordningstjänst samt driva en digital plattform.

Skriv på!

Skriv på vårt upprop för en långsiktig lösning avseende Skapande skola-samordning i Västerbotten.  Namninsamlingen kommer att överlämnas till berörda politiker och tjänstemän när den är klar.

Besök vår kampanj och läs mer på Facebook/BUNGK.

Tack för ditt stöd!

Med vänliga hälsningar, BUNGK

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Bungk

Bungk Image Map