Bungk Image Map
Illustration

Berättande

Det är med muntligt berättande som med vatten – det söker sig många olika vägar. Orden och berättelserna finns med i de flesta mänskliga sammanhang och genom att berätta får vi grepp om tillvaron och syn på oss själva. Vad vi berättar och på vilket sätt varierar från person till person, med olika traditioner, områden, landsdelar och länder. Att berätta är att använda sig av det i stunden levande språket som utvecklas i samklang med den eller de som lyssnar. Att berätta är en konst! En riktigt god berättare behöver ingen scenografi eller rekvisita. Med orden, rösten och kroppsspråket målar hon eller han i stället fram platser, människor och händelser, och tar oss med in i berättelsen där allt kan hända.

I Skolan

Unesco antog 2005 en konvention där man uttryckte att man vill ”skydda och bevara immateriell kultur, kultur som förmedlas från mun till mun, hand till hand och kropp till kropp”. Genom möten mellan barn och ungdomar och den äldre generationen får man i berättandet en fördjupad kunskap om sitt kulturarv och sin bygd, något som i förlängningen skapar självkänsla och stolthet.

Att utveckla sin förmåga att berätta innebär samtidigt, på ett naturligt sätt, att träna sig på att våga stiga fram, tro på sig själv, ta plats, synas och höras. Muntligt berättande är ett mycket kraftfullt pedagogiskt verktyg med oändliga möjligheter. En berättelse kan säga mer än hundra PowerPoint-presentationer.

Nätverk

Vid Västerbottens museum finns landets enda berättarantikvarie med tillgång till ett brett kontaktnät av berättare och pedagoger. Berättarantikvarien har till uppgift att på olika sätt bevara, stödja och utveckla det muntliga kulturarvet – berättandet – i länet.

Kontakt

Marianne Folkedotter, berättarantikvarie
Telefon: 070-695 38 00
E-post: marianne.folkedotter@vbm.se