Bungk Image Map
Illustration

Bungk

samlar många års erfarenhet av estetiska läroprocesser och långsiktig samverkan mellan professionella kreatörer och skolan.

Vi hjälper gärna dig som är involverad i kulturutövande i skolan med dina frågor, förvaltar dina idéer och initierar projekt. BUNGK står för Barn- och ungkulturgruppen och består av regionala kulturkonsulenter, representanter för centrumbildningar och andra regionala aktörer. Våra uppdrag och verksamheter varierar, men vi har det gemensamt att vi arbetar med kultur i bred bemärkelse för barn och unga i Västerbottens län.

Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention, som slår fast att barn har rätt till såväl sitt eget skapande som att få möta olika kulturella uttryck, vill vi vara en länk mellan skolan och länets professionella kulturskapare och en självklar resurs för förmedling, inspiration och kunskapsutbyte.

Tillsammans täcker vi in de flesta konstarter och kulturområden med ett kontaktnät som också spänner över länsgränserna. På denna sida presenteras i korthet de kulturaktörer som ingår i BUNGK genom konkreta exempel på hur de olika aktörerna arbetar med kultur i skolans alla årskurser. Här kommer du allt eftersom sidan utvecklas att hitta mer information, aktuella erbjudanden och förslag på aktiviteter och projekt.

Kontakta oss direkt om du vill veta mer om något område eller har idéer du vill förverkliga. Kontaktuppgifter hittar du under respektive kulturområde.