21 juni 2017

Skolkulturkonferens i Lycksele i höst!


Nu kan du anmäla dig till årets Skapande skola-konferens!
Den första november, mitt under höstlovet, genomför länskulturgruppen Bungk i samarbete med Lycksele Kommun och Region Västerbotten en skolkulturkonferens om skapande skola och kultur i skolan med fokus på arbetssätt, inspiration och strategier kring estetiska läroprocesser.

På programmet finns bland annat Kulturrådets Skapande skola-ansvarige, föreläsaren Anna Berg -”Att prata konst i klassrummet”, panelsamtal kring elevinflytande, kortpresentationer av genomförda projekt i skola m.m.
Något att inspireras av och ta lärdom av för skolpersonal, kulturutövare och övriga intresserade av utvecklingsmöjligheter inom skolområdet.

PDF Program (prel)


Läs mer och anmäl dig här.


 

13 oktober 2016

Upprop för regional satsning på kultur i skolan

Hej! Nu startar vi i Bungk en kampanj och namninsamling för att uppmärksamma behovet av regional samordning av Skapande skola.

Vi vill uppmärksamma Region Västerbotten på behovet av en tjänst och en digital plattform för regional samordning av Skapande skola-aktiviteter. Satsningen blir till stöd för kommuner, skolor samt konst- och kulturutövare, för att öka andelen statliga skapande skola-projektmedel till länet och därmed tillgången till konst- och kulturaktivitet för skolbarn över hela länet.

En förbättrad samordning på detta område har stor förutsättning att generera väsentlig ökning av resurser till länets skolbarn så vi inom BUNGK går nu till kampanj:

– installera en regional samordningstjänst samt digital plattform nu!

Vi vill

  • att samtliga kommuner i Västerbotten ska söka och nyttja Skapande skola-medel som en resursförstärkning till skolan
  • att barn och unga i Västerbotten får den tillgång till professionell konst och kultur i skolan som de har rätt till
  • att yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet i Västerbotten är självklara samarbetsparter inom Skapande skola i samma län, och bidrar till att stärka och främja barn och ungas egna kreativa förmågor och kunskaper.

För detta behöver Region Västerbotten tillsätta en regional samordningstjänst samt driva en digital plattform.

Skriv på!

Skriv på vårt upprop för en långsiktig lösning avseende Skapande skola-samordning i Västerbotten.  Namninsamlingen kommer att överlämnas till berörda politiker och tjänstemän när den är klar.

Besök vår kampanj och läs mer på Facebook/BUNGK.

Tack för ditt stöd!

Med vänliga hälsningar, BUNGK


27 september 2016

Länskulturdagarna 2016

Nu är programmet för Länskulturdagarna 2016 färdigt. I år är det särskilt fokus på Nordmaling med omnejd. Årets program är gediget med flera aktiviteter för barn och unga. 

För hela programmet och mer information gå in på hemsidan [länk] www.lanskulturdagar.se


13 januari 2016

Nytt år – nya aktiviteter!

Gott nytt 2016!
Nytt år innebär nya aktiviteter för Bungk! Nu är det bara veckor kvar tills ansökan för Skapande skola ska vara inlämnad till Kulturrådet. Den 2 februari ska ansökan för 2016-2017 vara inne. Du hittar mer info och ansökningsunderlag på Kulturrådets hemsida. Behöver du tips och förslag på projektinnehåll så kontakta oss gärna! Du hittar kontaktpersoner under respektive kulturområde på vår webbplats som kan tipsa dig om innehåll, arbetsmetoder och workshopidéer m.m.

Bungk planerar året för fullt men redan nu kan vi berätta att ytterligare en inspirationsdag kring Skapande skola planeras inför hösten 2016. Tid och plats är ännu inte klart men vill du veta mer så gilla vår facebooksida så håller du dig uppdaterad eller kontakta inger.holmberg@riksteatern.se för vidare info.

 

kulturrådet ss  


23 oktober 2015

Länskulturveckan i Åsele 2-10 oktober

Bungk har fått ihop ett otroligt fint program med workshops riktade till samtliga högstadieelever i Åsele under länskulturveckan 2-10 oktober! Regionala verksamheter som Norrlandsoperan, Teatercentrum Norra, Film i Västerbotten,Västerbottens läns Hemslöjdsförening, och Västerbottens Länsmuseum bidrar med ett antal aktiviteter som kompletteras av lokala programpunkter. Läs mer på Bungks Facebooksida!