Bungk Image Map
Illustration

Folkbildning

ger möjligheter för människor att lära, växa och förändra. I verksamheten finns bl a studiecirklar, kulturprogram och kurser där t ex de olika konstarterna engagerar ett stort antal ledare, lärare och deltagare. I Västerbottens län ordnas varje år mer än 40 000 olika verksamheter inom folkbildningens organisationer. Den estetiska verksamheten har största omfattningen. Deltagarna medverkar fritt och frivilligt utifrån eget intresse. Inom folkbildningen är det viktigt att både få utöva eget skapande och att uppleva kultur. Verksamheten formas så att alla kan delta. Vilken verksamhetsform som används beror bland annat på deltagarnas ålder och vad som ska göras.

I Skolan

Studieförbund och folkhögskolor är ett komplement till övrig skolverksamhet. Som folkbildningsorganisation finns det möjlighet att ordna fortbildning för skolpersonal, tillfällig ledarkompetens inom specialområden och utbildningar för olika yrken och behörigheter. Andra viktiga områden är uppföljande verksamhet för elever och lärare som vill fortsätta att utveckla sitt intresse på fritiden, verksamhet för anhöriga, samt att skapa möjligheter för uppvisningar och utställningar.

Alla ledare/lärare inom folkbildningen är utbildade och engagerade. De använder olika pedagogiska material och metoder, och har stor erfarenhet av att arbeta med unga som behöver extra stöd. Folkhögskolornas metodik och pedagogik skiljer sig från den ”vanliga” skolans och kan därför vara ett viktigt komplement inom vissa områden.

Nätverk

Studieförbund representerade i Västerbotten är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus, SISU Idrottsutbildarna, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda samt Studieförbundet Vuxenskolan. De flesta av studieförbunden har verksamhet i alla länets kommuner, och alla har ett stort antal lokala och regionala ideella föreningar som grund-, medlems- eller samarbetsorganisation.

I Västerbotten finns sammanlagt sju folkhögskolor: Dalkarlså, Edelvik, Medlefors, Solvik, Storuman, Strömbäck och Vindelns folkhögskolor.

Ta direktkontakt med studieförbund och/eller folkhögskolor - alla har hemsidor.