Bungk Image Map
Illustration

Konst

En bild säger mer än tusen ord. Bildkonst kan vara målade tavlor, grafik, foto, skulptur, video, performance. Ibland tar konsten ett helt rum i besittning och kallas då installation. Konsten berättar något om oss själva och om vår tid. Bra konst träffar oss rakt i kroppen, ger oss en upplevelse av att ha varit med om något unikt. Konst kan göra att man förstår sig själv och andra på ett nytt sätt. En filosof har sagt: Konsten är en vagn som tar dig med till en plats där du aldrig varit förut. Det finns många sådana platser som vi ännu inte har besökt.

I Skolan

Små barn berättar och uttrycker sig spontant i bild. Det innebär ett utforskande i form och färg med olika material där lust och fantasi är drivkrafter. Så småningom behöver barn och framför allt ungdomar stöd, ny kunskap och inspiration i sitt bildskapande. Att möta professionell konst och yrkesverksamma konstnärer erbjuder barn och ungdomar den specifika kunskap som finns i konsten för att kunna utveckla sitt eget konstnärliga uttryck.

Konstkonsulenten hjälper till att skapa förutsättningar för samverkan mellan konst och skola. Det kan handla om att stärka konstnärer som söker sig till skolans område och lärare som söker sig till konstens, genom att synliggöra deras arbete och anordna kompetensutveckling.  Konstkonsulenten kan också förmedla kontakter och hjälpa enskilda skolor att formulera och utveckla projekt på konstens område.

Nätverk

Den regionala konstkonsulentens uppdrag är att främja människors möte med bildkonst och att stärka den regionala strukturen för konsten. I samverkan med andra aktörer arrangerar konstkonsulenten workshops, seminarier, föreläsningar och läger.

Konstkonsulentens nätverk består av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, utställningsarrangörer, pedagoger, konstvetare, konsthistoriker, studieförbund, kulturföreningar samt branschorganisationer som KRO/KIF och KC Nord.

Kontakt

Fanny Carinasdotter, Konstkonsulent
Telefon: 073 021 56 00
E-post: fanny.carinasdotter@konstframjandet.se
Marlene Josefsson, Konstkonsulent
Telefon: 070 293 88 07
E-post: marlene.josefsson@skellefteamuseum.se