Bungk Image Map
Illustration

Kulturarv

Västerbottens museum tillsammans med Skellefteå museum och Skogsmuseet i Lycksele erbjuder alla länsbor tillgång till sitt kulturarv. Genom kulturarven – föremål, bilder, minnen, berättelser och inte minst spåren i landskapet – erbjuds vi möjligheter att förstå vår historia och därmed även vår samtid.

I Skolan

Syftet med museernas pedagogiska verksamhet är att vägleda eleverna till deras egen lokala historia. Kunskap om den egna kulturella identiteten ger självkänsla och framtidstro. Det ger också möjlighet till förståelse för andra kulturer.

Museerna tillhandahåller olika verktyg för att göra skolarbetet mer spännande; bland annat lånematerial, skolwebb och läromedel. Genom tematiska skolprogram, ”tidsresor” och dramatiseringar i utställningar och i kulturlandskapet, väcks elevernas nyfikenhet och upptäckarglädje. De får själva praktiskt pröva tidigare generationers villkor och uppleva historia genom att se, känna, smaka, höra och känna dofter. Avsikten är att ge många tillfällen till aha-upplevelser.

Museernas pedagogiska verksamhet stämmer väl överens med stora delar av innehållet i dagens läroplan, varför museipedagogiska arbetsmetoder med fördel kan användas för att uppnå målen i planen.

Uppdrag

Västerbottens museum är ett länsmuseum med uppgift att samla hela Västerbottens kulturhistoria och bevara, dokumentera, utforska, vårda och levandegöra länets kulturarv, konst och konsthantverk.

Skellefteå museum har ett länsansvar för teknik och industrihistoria.

Skogsmuseet i Lycksele har ett regionalt uppdrag för skogs- och skogsbruksmuseala verksamheter.

Kontakt - Västerbottens Museum

Maine Wallentinson, museipedagog
Telefon: 073-311 59 00
E-post: maine.wallentinson@vbm.se
Susanne Sundström, arkeolog/kulturmiljöpedagog
Telefon: 070 - 356 13 72
E-post: susanne.sundstrom@vbm.se

Kontakt - Skellefteå museum

Maria Carlsson, antikvarie/pedagog
Telefon: 0910 - 75 55 10
E-post: receptionen.nordana@skelleftea.se

Kontakt - Skogsmuseet Lycksele

Irene Gustafson, Vice VD
Telefon: 0950-177 42
E-post: irene.gustafson@lycksele.se