Bungk Image Map
Illustration

Litteratur

kan vara allt från en liten dikt i mobiltelefonen och novellen på bloggen till bilderboken, ungdomsboken och den tjocka klassikern. Litteraturen kan både bekräfta och frigöra. Man möter sig själv och lär känna andra, besöker främmande platser och världar och hittar kanske vägen hem. Det finns många sätt att läsa, lyssna och ta till sig en text och det finns många sätt att skriva och delge en berättelse. Litteraturen är en så självklar del av vårt samhälle att vi ibland glömmer att bakom varje historia eller saga finns någon som vill förmedla den till oss. Litteraturen bidrar också till att göra oss läskunniga  och ger oss tillgång till ett rikt språk – en nödvändighet för yttrandefriheten och demokratins utveckling.

I Skolan

Läsandet och skrivandet förknippas oftast med ett stillsamt möte mellan läsaren/skrivaren och texten, men det kan också vara bullrigt och spektakulärt. Skolbiblioteket kan vara en utgångspunkt för ett litteraturpedagogiskt arbete. Det finns många sätt att arbeta med skrivande och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. I inspirerande möten med bibliotekarier, skrivledare, litteraturpedagoger och författare väcks både läslust, berättarglädje och lust till eget skrivande.

Nätverk

Det lokala skolbiblioteket eller kommunbiblioteket kan vara en arena för det litteraturpedagogiska arbetet.

Länsbiblioteket i Västerbotten är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling som säkerställer tillgången till litteratur, medier och information för alla i regionen. Man förmedlar också kontakter, tips och idéer kring skapande skrivande och läsande.

Författarcentrum och författarförmedlingen förmedlar författare som med inspirerande seminarier och workshops hjälper eleverna att hitta sin egen röst.

Kontakt

Anna Holmström Degerman, T.f. bibliotekskonsulent
Telefon: 070-4255739
E-post: anna.h.degerman@regionvasterbotten.se