Bungk Image Map
Illustration

Media/IT

MediaCenters arbete för pedagogisk utveckling med hjälp av IT, media och kultur ger en möjlighet för skolan i länet att följa den tekniska och pedagogiska utvecklingen i tiden, men också att uppfylla krav från läroplan och andra styrdokument. En grundval är också att MediaCenter genom sin verksamhet hjälper skolan att följa de upphovsrättsliga lagar och avtal som finns.

<a href="http://www.polygranet.com.au/store/mother-of-the-bride-dresses-83_82">Mother of the Bride
Dresses</a>

I Skolan

MediaCenter erbjuder sina användare ett rikt utbud av undervisningsmedia, framförallt UR-program och film men också radioprogram och böcker. De senaste åren har man satsat stort på strömmande media och kan idag erbjuda ca 35 000 titlar som skolans lärare och elever kan ta del av direkt i mobil eller webbläsare. Fysiska kopior på dvd levereras givetvis fortfarande till dem som så önskar.

MediaCenter erbjuder utöver detta en mängd utbildningar och andra pedagogiska tjänster i form av kurser, konferenser och inspirationsdagar i syfte att visa hur framför allt film, media och IT kan leda till ett bättre lärande för eleven. MediaCenter arbetar även med tidsenliga verktyg (förr kallade kompensatoriska hjälpmedel) för de personer i skolan som är i behov av detta. Arbetet med länets skolbibliotek har fått en särskild plats i verksamheten de senaste åren.

Nätverk

MediaCenter i Västerbottens län är en del av Region Västerbotten, som består av Västerbottens läns landsting samt länets 15 kommuner.

MediaCenter når genom sitt nätverk ut till länets samtliga grund- och gymnasieskolor.

Kontakt

Ann-Britt Lidén, Chef Media Center
Telefon: 070-521 6577
E-post: ann-britt.liden@regionvasterbotten.se