Bungk Image Map
Illustration

Musik

är idag en väsentlig ingrediens i många barn och ungdomars liv. Via alla slags media strömmar egen och andras musik genom mp3-hörlurar, mobiltelefoner och bildskärmar, på scener i offentliga miljöer och i hemmet. Musiken är viktig i tolkningen av omvärlden och stimulerar till kreativitet. Barn och unga använder sig av musik för att utveckla, markera och pröva sin identitet. Musiken är en intensiv och viktig värld där människor kan mötas.

I Skolan

Musiken är central för unga människor idag, och barn och unga tycker att det är viktigt med musik i skolan. Vid sidan av den obligatoriska musikundervisningen spelar, sjunger och musicerar många barn och ungdomar i en mängd olika sammanhang och miljöer.

NorrlandsOperan Musik arbetar både med paketlösningar, som till exempel musikföreställningar och workshops, och med skräddarsydda projekt. Vidare erbjuder man kontaktförmedling av enskilda musiker och musikskapare, konsultation och handledning för projekt som löper övre längre tid samt stöd till exempelvis musikföreställningar som skolan själv vill producera.

Nätverk

NorrlandsOperan har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans och annan scenisk verksamhet i regionen.

NorrlandsOperan Musik är en resurs som bland annat innefattar utveckling och samordning av regionala projekt, stöd till länets ungas möjligheter till musikupplevelser och eget skapande samt förmedling av ett stort kontaktnät, regionalt såväl som nationellt.

Kontakt

Markus Falck, musikproducent NorrlandsOperan Musik
Telefon: 070-343 43 82
E-post: markus.falck@norrlandsoperan.se