Bungk Image Map
Illustration

Slöjd

Hemslöjd är mer aktuellt än någonsin. Det är personligt, genuint, tillverkat med händerna, i liten skala nära dig. Av naturens material eller återbruk är hemslöjd en viktig länk i ett sammanhang där kulturarv, nutid, natur och fantasi går hand i hand. Om fler gör själv bidrar det till ett mer långsiktigt, kreativt och hållbart samhälle. Slöjd håller! Och med våra händer formar vi framtiden.

I Skolan

Att tova något eget, tälja en burk i färskt trä, slå längsta repet av tygtrasor eller prova luffarslöjd i järntråd. Att brodera på fint lin eller göra om en gammal ylletröja till något helt nytt. Det ger självförtroende, glädje och kunskap i en mängd olika ämnen och är exempel på några av de saker som länshemslöjdskonsulenterna kan arrangera, i samarbete med slöjdare och konsthantverkare från länet. Med enkla handverktyg arbetar vi tillsammans på nya och gamla sätt; ute, inne; med eller utan slöjdsal. Slöjden är gränsöverskridande och har kopplingar till rötterna, vår kulturhistoria och resten av världen.

Nätverk

Länshemslöjdskonsulenternas uppdrag är att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur, näring, konstart och kontaktskapare över generationsgränserna.

Länshemslöjden arrangerar inspirationsdagar, kurser, slöjdhandledarutbildningar, slöjdläger, slöjdklubbar och mycket annat, i egen regi eller i samarbete med andra och med hela länet som sitt verksamhetsområde.

Kontakt

Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent (mjuk slöjd)
Telefon: 070-516 95 91
E-post: kristina.ersviken@hemslojd.org
Felix Wink, hemslöjdskonsulent (hård slöjd)
Telefon: 070-370 53 19
E-post: felix.wink@hemslojd.org