Bungk Image Map
Illustration

Teater

Människan har alltid visualiserat sina berättelser genom att agera. I modern tid har teaterformerna blivit flera, och teaterkonsten fortsätter ständigt att utvecklas. I Sverige finns allt från amatörteater till institutionsteater, fria teatrar och privatteatrar samt scenkonstaktörer som korsar alla genre- och verksamhetsindelningar. Gemensamt för dem alla är mötet mellan publiken och de som agerar på scenen - en föreställning utspelas i ögonblicket och kan aldrig upprepas. Teater är kommunikation som genererar reflektion och utveckling, oavsett om man är publik eller spelar själv.

I Skolan

Skolan är den plats där de flesta får sitt första möte med teater. Där ges möjligheten till att se eller själv delta i en teaterföreställning. Att uppleva teater i skolan ger barnen nya redskap att upptäcka saker om sig själva och den värld vi lever i.

Teatern kan i olika former användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolans alla ämnen då många scenkonstproducenter har ett väl utvecklat pedagogiskt material för elever och lärare att arbeta med i anslutning till föreställning. Vårt gemensamma mål är att nå alla barn och unga med professionell scenkonst och dramapedagogisk verksamhet. 

Via webbkatalogen www.scenkonstinorr.se presenteras varje säsong ett scenkonstutbud av turnerande föreställningar för barn och unga som via Riksteatern Västerbotten erbjuds till kommunernas barnkultursamordnare. Dessa föreställningar går förstås utmärkt att boka till ett skapande skola-projekt. 

Via länets länsteater och fria teatrar kan man som skolrepresentant även få dramaturgisk hjälp med egna skoluppsättningar, kanske manusutveckling, processhandledning, teaterträning, ett regipass innan premiär eller varför inte fortbildning för ett lärarlag i form av teaterbaserad workshop?

Thomas Ivarsson all rights reserved

Skuggteatern - Ropen skalla ht 2015 Foto: Thomas Ivarsson

Nätverk

Amatörteaterkonsulenten finns på Västerbottensteatern i Skellefteå, men har hela länet som arbetsfält. Amatör betyder ”den som älskar”, och amatörteatern står för kärleken till teatern, oavsett erfarenhet. Västerbottensteatern är länsteatern med ett regionalt uppdrag att producera, främja, stärka och utveckla teater och annan scenisk konst i länet.

Läs mer: www.vasterbottensteatern.se

Riksteatern Västerbotten är de arrangerande teaterföreningarnas länsförening som är kopplad till den nationella folkrörelsen Riksteatern. Länsteaterkonsulenterna har en rådgivande funktion gentemot länets arrangörer och arbetar för tillväxt av scenkonst i regionen med särskild inriktning på arrangörsskap och tillgänglighet till professionell scenkonst oavsett var i länet man befinner sig.

Läs mer: www.vasterbotten.riksteatern.se.

Teatercentrum Norra samlar och verkar för de fria professionella teatergrupperna i norra Sverige. Teatercentrum är en medlemsorganisation som bildades redan 1969 vars medlemmar producerar en stor del av landets scenkonstföreställningar. De fria teatrarna står bakom majoriteten av den turnerande scenkonst som distribueras till ung publik via skolföreställningar och är rutinerade i att arbeta inom Skapande skola på olika sätt.

Teatercentrum verkar för en samtidsförankrad scenkonstutveckling som stärker de fria utövarnas villkor och möjligheter, bland annat genom mångfaldsarbete och kulturpolitisk lobbying.

Läs mer: www.teatercentrum.se

Kontakt

Lillemor Skogheden, Amatörteaterkonsulent
Telefon: 070-250 45 99
E-post: lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se
Inger Holmberg, Länsteaterkonsulent
Telefon: 070-371 25 85
E-post: inger.holmberg@riksteatern.se
Christina Degerström, Verksamhetsledare Teatercentrum Norra
Telefon: 070-282 65 60
E-post: christina.degerstrom@teatercentrum.se